CG Digital

TCL का विभिन्न सामाग्रीहरु FRIDAY FLASH OFFER अन्तर्गत पाउनुहोस २०% सम्मको भारी छुटमा | यो योजना सिमित अवधीको लागि मात्र लागु गरिएको छ |

New Products For January

Hom-Bot Square Robotic Vacuum Cleaner  
Model:VR65710LVMP
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
43" LED TV  
Model:43LJ523T
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
Washing Machine 8.0 KG  
Model:FC1408S3E
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
Washing Machine 7.5 KG  
Model:FC1475S4W
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 

Featured Products

Refrigerator 190 Ltr.  
Model:GLD201AMHL.AMHQ
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
32" LED TV  
Model:32LJ514D
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
43" Smart LED TV  
Model:43LJ617T
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 

Monthly Specials For January

T-Jays Earphones  
t-Jay Four
Manufacturer: Others
Online Price
Market Price
Buy Now 
60" Super UHD Smart LED TV  
60UH770T
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
43" 4K Smart LED TV  
43UF690T
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
Refrigerator 507 Ltr  
GTD5101NS
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
paymentPowered By
Copyright © 2018 CG Digital. Powered by Smart Solutions